1. Välj föreställning
  2. Välj biljetter, ange namn
  3. Kontrollera uppgifter
  4. Klart!

Boka biljetter: Välj föreställning

Kejsarn av Portugallien!

Selma Lagerlöfs älskade berättelse om torparen Jan i Skrolycka!

Välj Datum Tid Platser kvar
16:00 spärrad föreställning
19:00 spärrad föreställning
16:00 94
16:00 98
19:00 spärrad föreställning
16:00 106
16:00 110
19:00 spärrad föreställning
16:00 96
16:00 110
19:00 110
16:00 110
16:00 110
19:00 110
16:00 110
16:00 110
19:00 110
16:00 110
16:00 106
19:00 110
16:00 107