1. Välj föreställning
  2. Välj biljetter, ange namn
  3. Kontrollera uppgifter
  4. Klart!

Boka biljetter: Välj föreställning

En Julsaga i sång!

RoJ-kören framför sånger ur Scrooge en julsaga sammanhållen med texter ur boken.

Välj Datum Tid Platser kvar
16:00 101
16:00 109
19:00 106
16:00 94
16:00 110